Home
|
Contact Us


Tavo verslo sėkmei

 
Spausdinti

VVG „Rietavo iniciatyvos” - tai savanoriška organizacija, veikianti Rietavo savivaldybėje, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti.  

VVG atstovaujama teritorija - Rietavo savivaldybė.   

VVG valdymo organas - aukščiausias VVG organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus VVG valdymo organas - valdyba, vienaasmenis - pirmininkas.

 

Pagrinsinis VVG "Rietavo iniciatyvos" tikslas - Skatinti kaimo plėtrą Rietavo savivaldybėje.

Veiklos: aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Rietavo savivaldybėje, efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiam tikslui pasiekti, VVG rengia ir administruoja vietos plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus, dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, užmezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė yra labai didelė, dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas.

 

 
ES4B © 2007. All Rights Reserved.  
Svetainė sukurta pagal projektą „Rietavo savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo įmonių konkurencingumo didinimas". Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga BPD RVIC